Социалните програми не са просто благотворителност – как да изчислите възвращаемостта на социалните инвестиции (SROI)?

17th March 2021, 10:00 - 11:30 CET ¦ denkstatt

Компаниите често са изправени пред избор кои точно социални инициативи да подкрепят и как да проследят всички въздействия, отвъд реализираните дейности и преките им резултати. Корпоративните социални политики отдавна не са просто благотворителност и дарения. Решението за подкрепа минава през отговор на редица въпроси, свързани с цялостното въздействие на проектите и „отпечатъкът“, който оставят.

В рамките на събитието ще покажем как да прилагате международно утвърдена методология за остойностяване на всички въздействия, за да направите оценка на програмата за корпоративна отговорност и как обективно да избирате проекти, които имат по-големи позитивни ефекти.

Download Session Summary:

Link to Session Mural: